Stichting Atelierroute Nijkerk

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Atelierroute Nijkerk

 

 1. Organisatie:
  De organisatie Stichting Atelierroute Nijkerk organiseert jaarlijks een atelierroute in Nijkerk en omgeving voor deelnemende kunstenaars, zodat het publiek de geëxposeerde kunst in de eigen omgeving van de deelnemers of in een expositieruimte kan bezoeken.

 2. Deelnemers:
  Kunstenaars die deelnemen aan de atelierroute kunnen zich inschrijven als:
  1. deelnemer op persoonlijke titel met een presentatie op zijn/haar eigen adres of als gast op een adres van een andere deelnemer;
  2. deelnemer bestaande uit een groep kunstenaars of galerie, die zich onder één naam en op één adres presenteert.

 3. Inschrijving:
  1. Men meldt zich aan als deelnemer door het invullen van een inschrijfformulier en deze ondertekend naar het secretariaat van de organisatie op te sturen. Men krijgt binnen 14 dagen per e-mail een bevestiging van ontvangst.
  2. Bij aanmelding verplicht men zich tot betaling van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient op de op het inschrijfformulier aangegeven datum te zijn ontvangen.

 4. Inschrijfgeld:
  1. Het inschrijfgeld voor een deelnemer volgens punt 2.1 bedraagt € 32,50
  2. Het inschrijfgeld voor een deelnemer volgens punt 2.2 bedraagt € 65,-

 5. De organisatie:
  1. stelt de data en openingstijden vast;
  2. zorgt voor de publiciteit vooraf en tijdens de opening;
  3. stelt promotiemateriaal beschikbaar;
  4. zorgt voor presentatie van de deelnemers op een website en in het promotiemateriaal;
  5. behoudt het recht voor personen of presentatieadres, met opgave van reden, te weigeren en het aantal deelnemers te beperken.
  6. Behoudt het recht om het de aangeleverde tekst en beeld te gebruiken voor presentatie en publicaties van de Atelierroute Nijkerk.

 6. Aansprakelijkheid
  De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen van de exposanten of het publiek, door welke oorzaak dan ook tijdens de van haar uitgaande activiteiten. Deelname aan de activiteiten geschiedt voor eigen risico.

 7. Rechten en plichten deelnemers
  Plichten deelnemers
  1. Een verantwoorde presentatie van hun kunstwerken;
  2. Een openstelling van de presentatie op de door de organisatie vastgestelde tijden, tenzij vooraf met de organisatie anders is overeengekomen;
  3. Herkenbaarheid als deelnemer door het vanaf de openbare weg zichtbaar aanbrengen van het daarvoor beschikbaar gestelde attentiemateriaal;
  4. Informatie voor presentatie op de website van de Atelierroute waarvan 1 foto van de deelnemer en maximaal 3 foto’s van werkstukken;
  5. Het beschikbaar stellen van Atelier Route folders aan het publiek;
  6. Tijdens de Atelierroute dient de deelnemer of een van de deelnemers aanwezig te zijn.
  Rechten deelnemers
  7. Vermelding in het publicatiemateriaal van de organisatie;
  8. Presentatie van de exposant van zijn/haar werk op de website van de organisatie;
  9. Een link naar hun eigen website op de website van de organisatie.
  De deelnemers zijn vrij in hun keuze van:
  10. Het al dan niet te koop aanbieden van werkstukken. Hiervoor is geen commissie verschuldigd;
  11. Het al dan niet aanbieden van een versnapering of drinken.

  versie 04-12-2023